0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 Cyber League
Indiana Pacers (Cyber)
۹۸
۱۱۰
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۷
۱۱۷
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۷
۹۸
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۶
۱۲۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۳
۱۲۵
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۲
۱۲۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۸
۱۱۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Washington Wizards (Cyber)
۱۰۴
۱۳۱
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۳۲
۱۲۳
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۵۴
۱۳۳
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۳۰
۸۸
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۷۷
۵۸
Miami Heat (Cyber)
inprogress
۰۷:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۸
۱۴
Atlanta Hawks (Cyber)
inprogress
۰۸:۱۰
  World NBA 2K21 1x1
Michael Jordan
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۲:۰۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۱۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۰:۰۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۱۰
LeBron James
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۰:۲۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۰:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۴۰
Kobe Bryant
۷
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۵۰
James Harden
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۰۰
Bradley Beal
۱۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۱:۱۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۱:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۴۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۵۰
Tracy McGrady
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۲:۳۰
James Harden
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۴۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۲:۵۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
LeBron James
Finished
۰۳:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۳:۲۰
Damian Lillard
۷
۱۱
James Harden
Finished
۰۳:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۴۰
Bradley Beal
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۰۰
James Harden
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۲۰
Luka Doncic
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۳۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۴۰
LeBron James
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۴:۵۰
James Harden
۶
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۰۰
Russell Westbrook
۶
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۱۰
Michael Jordan
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۰۵:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۵:۳۰
Bradley Beal
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۵:۴۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۶:۱۰
Kawhi Leonard
۱۲
۱۰
James Harden
Finished
۰۶:۲۰
LeBron James
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۰۶:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۶:۵۰
Bradley Beal
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۰۰
James Harden
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۱۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۳۰
Luka Doncic
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۴۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۵۰
Kawhi Leonard
۱۲
۱۰
James Harden
Finished
۰۸:۰۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۱۰
Kobe Bryant
-
-
LeBron James
بازی شروع نشده است
۰۸:۲۰
  World NBA 2K22 3x3
LA Lakers 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۰
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۵
۱۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۵
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۰
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۵
۱۳
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۱۳
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۲
۳
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
inprogress
۰۸:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
-
-
Boston Celtics 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۰۸:۲۵
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Boston Celtics (Cyber)
۱۵۳
۱۲۵
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
New York Knicks (Cyber)
۱۳۰
۱۴۰
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۱
۱۰۵
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۳۷
۱۱۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۳:۰۴
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۴۲
۱۴۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۳:۰۶
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۱۶
۸۶
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۳
۱۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۴:۳۵
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۱۲
۱۲۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۴:۳۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۹
۱۱۴
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۵:۴۸
Chicago Bulls (Cyber)
۱۲۱
۱۰۸
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۵:۵۲
New York Knicks (Cyber)
۱۳۲
۱۲۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۷:۰۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۳۷
۱۲۴
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۷:۰۷
  World NBA 2K20 Cyber League
New York Knicks (Cyber)
۶۳
۹۷
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۰
۶۱
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۶
۶۰
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۷۳
۷۸
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۵
۵۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۶
۸۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۶۲
۷۹
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۵۵
۸۶
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۶۱
۸۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۸
۷۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۸
۵۵
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Indiana Pacers (Cyber)
۷۶
۵۶
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۳
۸۰
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۷۲
۹۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۸۳
۵۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Denver Nuggets (Cyber)
۶۹
۷۳
Utah Jazz (Cyber)
inprogress
۰۷:۳۷
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید