0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World World Grand Prix
Gerwyn Price
۳
۲
Joe Cullen
Finished
۰۰:۰۰
Nathan Aspinall
۳
۲
Danny Noppert
Finished
۰۰:۳۰
Nathan Aspinall
-
-
Martin Lukeman
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
Gerwyn Price
-
-
Madars Razma
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Peter Wright
-
-
Dimitri van de Bergh
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
  World Online Live League
Robert Thornton
۲
۴
Robert Collins
Finished
۰۰:۳۵
Stephen Burton
۲
۴
Greg Ritchie
Finished
۰۰:۵۰
Ryan Palmer
۳
۴
Robert Thornton
Finished
۰۱:۱۰
Robert Collins
۴
۳
Stephen Burton
Finished
۰۱:۲۵
Greg Ritchie
۴
۳
Ryan Palmer
Finished
۰۱:۴۵
Robert Thornton
۴
۰
Stephen Burton
Finished
۰۲:۰۵
Robert Collins
۳
۴
Greg Ritchie
Finished
۰۲:۲۰
Stephen Burton
۳
۴
Ryan Palmer
Finished
۰۲:۴۰
Greg Ritchie
۴
۳
Robert Thornton
Finished
۰۳:۰۰
Ryan Palmer
۱
۴
Robert Collins
Finished
۰۳:۱۵
Ryan Palmer
۱
۴
Robert Collins
Finished
۰۳:۴۵
Janis Mustafejev
۲
۴
Ryan Murray
Finished
۱۲:۰۵
Peter Jacques
۴
۱
Martin Adams
Finished
۱۲:۲۵
Jordan Brooks
۳
۴
Mark McGeeney
Finished
۱۲:۴۵
Martin Adams
۴
۰
Janis Mustafejev
Finished
۱۳:۰۵
Ryan Murray
۱
۴
Mark McGeeney
Finished
۱۳:۲۵
Peter Jacques
۴
۳
Jordan Brooks
Finished
۱۳:۴۰
Mark McGeeney
۲
۴
Martin Adams
Finished
۱۴:۱۰
Janis Mustafejev
۳
۴
Peter Jacques
Finished
۱۴:۴۰
Jordan Brooks
۲
۴
Ryan Murray
Finished
۱۴:۴۵
Janis Mustafejev
۱
۴
Mark McGeeney
Finished
۱۵:۰۰
Martin Adams
۴
۳
Jordan Brooks
Finished
۱۵:۲۰
Martin Adams
۴
۳
Jordan Brooks
Finished
۱۵:۴۵
Peter Jacques
۴
۳
Ryan Murray
Finished
۱۶:۱۵
Ryan Murray
۲
۴
Martin Adams
Finished
۱۶:۳۵
Jordan Brooks
۴
۰
Janis Mustafejev
Finished
۱۶:۳۵
Mark McGeeney
۳
۴
Peter Jacques
Finished
۱۶:۵۵
Ryan Murray
۲
۴
Martin Adams
Finished
۱۷:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید